شرایط رزرو ویلا

 راهنمای معامله امن » شرایط رزرو ویلا

 شرکت گردشگری ساحل سبز شرایط رزرو ویلا ۱-ارسال اطلاعات هویتی و پستی ۲-ارسال تاریخ و مدت اقامت ۳-بعد از تکمیل و ارسال فرم قرارداد مسافر باید تایید خودرا از شرایط درج شده در برگه قرارداد طی پیامی اعلام نماید ۴-واریز ۵۰ درصد مبلغ قرارداد و دریافت فیش و تا...